Xem bản thử nghiệm

Bạn có thể giải được câu đố này để cứu 4 người thoát khỏi lũ zombie không?

Dink , Theo Thời Đại

Nếu trong tương lai chẳng may trường hợp này xảy ra, bạn sẽ sẵn sàng được câu trả lời.

Làm câu đố giải trí chút nhé?

Đề phòng trường hợp đại dịch zombie bùng phát, bạn vẫn còn có thể thoát chết được nhờ một chút toán học và logic!

Ai bảo toán học là vô dụng?

Bạn có thể giải được câu đố này để cứu 4 người thoát khỏi lũ zombie không?

Bình luận

NỔI BẬT TRANG CHỦ