Xem bản thử nghiệm

Có thể bạn không tin nhưng quá trình đô thị hóa đang thúc đẩy sự tiến hóa của nhiều sinh vật

Lê Tuấn Anh , Theo Trí Thức Trẻ

Nghiên cứu mới đã chỉ ra tác động của đô thị hóa đến các loài sinh vật hoang dã.

Sự phát triển và mở rộng của đô thị đang có những ảnh hưởng tới thế giới hoang dã. Chúng ta đã thực sự tao ra một hệ sinh thái mới, với những cơ hội và áp lực mới đối với các loài động vật.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy quá trình đô thị hóa đang thúc đẩy sự tiến hóa nhanh chóng của nhiều loài, thay đổi diện mạo, kích thước và cả hành vi di trú của chúng. Công trình nghiên cứu này theo dõi 1.600 loài gồm cả thực vật và động vật. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu hiệu do tác động lên động vật hoang dã của các thành phố và không gian đô thị.

Đô thị hóa có thể làm thay đổi tập tính di cư của chim
Đô thị hóa có thể làm thay đổi tập tính di cư của chim

"Chúng tôi tìm thấy một tín hiệu liên quan rõ ràng giữa đô thị và sự thay đổi kiểu hình, sự thay đổi kiểu hình lớn hơn trong khu vực đô thị hóa so với các khu vực tự nhiên hoặc các khu vực nhân tạo phi đô thị", tác giả của nghiên cứu, Marina Alberti (Đại học Washington) tiếp tục giải thích: "Bằng cách liên kết sự phát triển đô thị với các đặc điểm di truyền có ảnh hưởng đến chức năng của hệ sinh thái, chúng ta có thể lập bản đồ tác động của những thay đổi do đô thị hóa đối với sinh thái cũng như sức khỏe con người."

Các sinh vật thay đổi cách hoạt động trong một môi trường có tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, có thể gây ra những ảnh hưởng sâu sắc. Một trong những ảnh hưởng đó là sự thay đổi đa dạng sinh học, từ đó làm thay đổi chu tuần hoàn các chất dinh dưỡng, nước và thậm chí cả việc sản xuất thực phẩm hay cách bệnh dịch bùng phát và lây lan. Với những đợt bùng phát của virus H5N1 ở khắp Châu Âu, sự thay đổi thói quen di cư của chim có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phát tán của loại virus này.


Nhiều loại động vật có những thay đổi để thích nghi với môi trường đô thị

Nhiều loại động vật có những thay đổi để thích nghi với môi trường đô thị

Rõ ràng, chúng ta đang tác động đến những loài động vật hoang dã đang cố gắng bám trụ trong các thành phố. "Chắc chắn nhiều loài đã, đang, và sẽ tiếp tục bị hủy diệt bởi hành động của con người. Nhưng chúng tôi tiết lộ cách những loài khác đang tiến hóa theo những chiến lược và đặc điểm cần thiết để cùng tồn tại với nhân loại." đồng tác giả nghiên cứu John Marzluff cho biết.

Đã từng có quan điểm, thậm chí được tuyên bố bởi chính "cha đẻ" của thuyết tiến hóa, Charles Darwin, rằng sự tiến hóa xảy ra ở một tốc độ chậm chạp đến nỗi mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nó xảy ra trên một khoảng thời gian rất dài, thông qua việc giải mã các mẫu hóa thạch. "Chúng tôi có một cách nhìn hoàn toàn khác", theo các tác giả nghiên cứu: "Sự tiến hóa vẫn luôn diễn ra nhanh chóng xung quanh chúng ta". Rất nhiều ví dụ về sự tiến hóa nhanh chóng có liên hệ tới ảnh hưởng của con người. Có thể nói rằng con người là “tác nhân tiến hóa vĩ đại nhất của thế giới”.

Theo IFLScience

Bình luận