Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

: Tin tức, đánh giá, hình ảnh, reviews mới nhất.

Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013) là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông chỉ huy chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và chiến tranh Việt Nam (1960–1975). Ông cũng trực tiếp hoặc tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, Trận Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch chống Mỹ (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), Chiến tranh Đông Dương lần 3 (1979).

Tin mới