Chúng ta đã bị choáng ngợp bởi tin dữ suốt khoảng thời gian vừa qua. Đây là lúc gạt bỏ tiêu cực để hướng tới ngày mai tươi sáng!

Suốt 12 tháng của năm 2018, tin xấu chiếm phần lớn diện tích trên trang nhất của bất kỳ phương tiện tiếp cận thông tin nào bạn sử dụng; như một lẽ thường, những tin tức tiêu cực sẽ làm bạn lo lắng hơn về tương lai cá nhân, rồi rộng hơn nữa là tương lai của toàn nhân loại.

Nhưng bên cạnh chúng là hàng loạt tin tốt lành đó chứ! May mắn thay, năm vừa rồi thấy những nỗ lực bảo tồn thiên nhiên thành công, tiêu chuẩn sống toàn cầu đã tăng lên trông thấy, ta đạt được những thành tựu mới trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, những dự án dọn rác thải nhựa ngày một xuất hiện nhiều và được ủng hộ ở khắp nơi.

Suốt một năm dài, lượng tin tốt xuất hiện không hề ít, có điều chúng không nổi bật. Tin tốt chỉ chiếm một thời lượng rất ngắn trong bản tin thời sự tối, không đủ lớn để viral trên mạng xã hội.

Bài viết này có mục đích thay đổi điều đó. Đây là những tin tốt lành có thể bạn đã lỡ trong năm qua.

Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 1.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 2.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 3.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 4.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 5.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 6.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 7.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 8.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 9.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 10.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 11.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 12.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 13.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 14.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 15.
Đọc 100 tin vui trên thế giới năm 2018 này đi để có tinh thần khởi động cho 2019 đầy tươi sáng - Ảnh 16.
Dink
Tom, Novyxong
Theo Trí Thức Trẻ07.02.19

0 bình luận