Xem bản thử nghiệm

Hướng dẫn boot USB cài Windows

PAV , Theo Trí Thức Trẻ

Hướng dẫn cách boot vào USB trên máy tính.

Khi đã khởi tạo xong USB cài đặt Windows 10, bạn hãy tiến hành khởi động lại máy tính. Trong quá trình khởi động, hãy nhấn Delete, F2 hoặc F11 tùy máy để vào thiết lập BIOS/UEFI ưu tiên khởi động từ USB.

Lưu lại thay đổi và chọn khởi động lại máy.

Khi đã chọn được USB làm ổ đĩa Boot ưu tiên, Màn hình sẽ hiện lên dòng chữ:

Hãy nhấn một phím bất kỳ, chúng ta sẽ vào được giao diện cài Windows từ USB.

Bình luận