Xem bản thử nghiệm

[Video] J.K.Rowling sáng tác Harry Potter trên chiếc ghế này và giờ họ đấu giá nó

Tuấn Nghĩa , Theo Trí Thức Trẻ

Chiếc ghế này được bán đấu giá từ 45.000 USD...

Chiếc ghế này rất đặc biệt, vì đây là chiếc ghế mà J.K.Rowling ngồi lên khi sáng tác Harry Potter. Nó được bán đấu giá từ 45.000 USD...

J.K.Rowling sáng tác Harry Potter trên chiếc ghế này và giờ họ đấu giá nó.

Tham khảo: Business Insider

Bình luận