Gấu trúc lớn lên như thế nào?

S&L ,   
Bình luận 0

Quá trình từ một con vật "trụi lông" trở thành một trong những sinh vật đáng yêu nhất thế giới.

Tags:

Bình luận