Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ

Gấu trúc lớn lên như thế nào?

Quá trình từ một con vật "trụi lông" trở thành một trong những sinh vật đáng yêu nhất thế giới.

Tags: