Xem bản thử nghiệm
#

máy đánh chữ để chống nghe lén