Xem bản thử nghiệm

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10

Tiểu Khoai Lang , Theo Trí Thức Trẻ

Không sử dụng máy in 3D thì bạn cũng không cần phải giữ lại thư mục 3D Objects trong Windows 10 làm gì.

Bên cạnh nhiều cải tiến và tính năng mới mà Microsoft mang đến trong Windows 10 Fall Creators, 3D Objects là một “nhân tố mới” xuất hiện trong This PC của File Explorer. Thư mục 3D Objects này trực thuộc danh sách Library và được Windows 10 sử dụng làm nơi lưu trữ mặc định của các tập tin 3D (có định dạng “.3mf”) mà người dùng khởi tạo và biên tập trên máy tính.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nếu như bạn không có sử dụng các chức năng liên quan đến in ấn 3D, cũng như biên tập và khởi tạo các dạng tập tin này thì sự tồn tại của 3D Objects có thể là không cần thiết. Và nếu như bạn muốn loại bỏ nó khỏi This PC của File Explorer, bạn có thể làm như sau:

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 2.

Bước 1: Nhấn phải chuột vào nút Start và chọn “Run”.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 3.

Bước 2: Nhập lệnh “regedit.exe” vào hộp thoai RUN và nhấn phím ENTER.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 4.

Bước 3: Cửa sổ Registry Editor hiện ra, hãy tìm đến đường dẫn “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace”.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 5.

Bước 4: Tìm đến Key có tên “{0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}” và nhấn phải chuột vào nó, chọn “Delete”.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 6.

Trường hợp nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 có cấu trúc 64-bit thì đường dẫn sẽ là “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace”.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 7.

Bước 5: Nhấn “Yes” để xác nhận thao tác.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 8.

Bước 6: Truy cập vào “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions”

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 9.

Bước 7: Tìm đến “{31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}” và nhấn phải chuột vào nó, chọn New > Key.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 10.

Bước 8: Đặt tên cho Key mới này là “PropertyBag”.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 11.

Bước 9: Nhấp chọn Key vừa tạo, nhấn phải chuột và chọn New > String Value.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 12.

Bước 10: Đặt tên cho String mới này là “ThisPCPolicy”, và thiết lập giá trị cho nó là “Hide”. Sau đó nhấn “OK” để lưu lại.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 13.

Khởi động lại Windows và kiểm tra kết quả.

Nếu không dùng máy in 3D thì đây là cách để xóa bỏ thư mục 3D Objects ngứa mắt trong Windows 10 - Ảnh 14.

Trường hợp nếu bạn không muốn làm theo cách thủ công trên, bạn có thể tải về gói tin ZIP tạo sẳn này và khởi chạy tập tin Remove tương ứng với phiên bản Windows mình đang dùng là xong. Nếu muốn khôi phục lại, hãy khởi chạy tập tin Restore là xong.

Rất đơn giản phải không?

Bình luận

NỔI BẬT TRANG CHỦ