Xem bản thử nghiệm
#

thời máy đánh chữ để chống nghe lén