Xem bản thử nghiệm

Đăng ký tài khoản Gmail không cần điện thoại

NNT ,   

Nhờ các dịch vụ nhận tin nhắn trung gian, bạn có thể đăng ký nhiều tài khoản Gmail mà không cần trang bị điện thoại di động để xác nhận.

Nhờ sự trợ giúp của các dịch vụ nhận tin nhắn trung gian, bạn có thể đăng ký nhiều tài khoản Gmail mà không cần trang bị điện thoại di động để kích hoạt.
 
Bước 1: Tìm một dịch vụ nhận tin nhắn trực tuyến miễn phí, bạn có thể nhờ “bác Gồ” (Google) tìm giúp với từ khóa “free receive sms online”. Một vài dịch vụ gợi ý mà bạn có thể sử dụng tốt vào thời điểm hiện tại:
 
 
 
 
 
 
Với mỗi dịch vụ, bạn cần lưu ý một vài số điện thoại mà dịch vụ đó cung cấp và địa chỉ nhận nội dung tin nhắn trả về. Chẳng hạn, đối với trang web http://receivesmsonline.com/ , bạn có thể sử dụng số điện thoại 904-257-8081 để đăng ký tài khoản Gmail và địa chỉ http://receivesmsonline.com/freephonenumber/ để nhận mã xác nhận.
 

 
Bước 2: Mở trang đăng ký tài khoản Gmail, điền số điện thoại mà bạn đã chuẩn bị sẵn trước đó. Lưu ý: Hầu hết các số điện thoại mà dịch vụ cung cấp cho bạn đều thuộc các mạng di động ở Mỹ, do đó bạn điền thêm mã nước (+1) trước số điện thoại như hình dưới đây.
 

 
Bước 3: Tại mục Verification Options, bạn chọn Text Message, kiểm tra lại số điện thoại một lần nữa tại khung Phone number. Nhấn Send verification code.
 

 
Trong trường hợp bên dưới khung Phone number xuất hiện thông báo “This phone number has already created the maximum number of accounts. Please use another number”, bạn chỉ việc đổi sang một số điện thoại khác mà dịch vụ đã cung cấp sẵn.
 

 
Bước 4: Tiếp đến, bạn mở trang nhận tin nhắn (liên kết đến trang này thường đính kèm ngay bên dưới số điện thoại), tìm số điện thoại tương ứng mà bạn đã khai báo khi đăng ký Gmail tại cột Inbound Number và nội dung tin nhắn xác nhận mã đăng ký tại cột SMS Content.
 

 
Bước 5: Quay trở lại trang xác nhận tài khoản Gmail, bạn gõ mã xác nhận vừa nhận được vào khung Verification code rồi nhấn Verify. Chúc bạn thành công!
 

Bình luận