Sắp xếp máy tính thoáng hơn với Order In My Folder

Lê Dương Viễn Chinh ,   
Bình luận 0

Order In My Folder là một ứng dụng miễn phí giúp bạn quản lý các tập tin hiệu quả hơn bằng cách gom các tập tin cùng định dạng vào những thư mục riêng biệt để bạn tiện quản lý cũng như tìm kiếm.

Bạn đang quản lý một số lượng lớn các tập tin ở nhiều định dạng khác nhau. Với số lượng tập tin lớn mặc dù Windows đã có tính năng lọc để giúp bạn nhanh chóng sắp xếp các tập tin theo từng nhóm riêng biệt, tuy nhiên vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm tập tin mình định tìm.

Order In My Folder là một ứng dụng miễn phí giúp bạn quản lý các tập tin hiệu quả hơn bằng cách gom các tập tin cùng định dạng vào những thư mục riêng biệt để bạn tiện quản lý cũng như tìm kiếm.

Order In My Folder là một ứng dụng riêng biệt không được tích hợp vào explorer của Windows nhưng có giao diện na ná nhau nên cũng không quá khó đẻ sử dụng bao gồm cột bên trái hiển thị cấu trúc thư mục theo cây, còn bên phải sẽ hiển thị các tập tin và thư mục con có trong thư mục đó.


Order In My Folder giúp bạn sắp xếp các tập tin dựa trên các tiêu chí: theo ngày/tháng/năm sửa đổi, theo ngày/tháng/năm tạo tập tin, theo ký tự đầu tiên trong filename và định dạng...


Để bắt đầu sử dụng, trước tiên bạn hãy chọn kiểu sắp xếp định dùng thông qua menu xổ ở trên bên dưới thanh menu chính của ứng dụng và chọn kiểu sắp xếp thích hợp.

Sau khi đã chọn xong, tiếp tục nhấn nút Order>>> để bắt đâu tiến trình sắp xếp. Nhưng tiến trình thật sự bắt đầu khi bạn nhấn nút Yes trong thông báo Confirm.


Ngay lập tức các tập tin có cùng định dạng sẽ được gom lại vào các thư mục được đặc tên theo tên của định dạng tập tin đó.


Order In My Folder tương thích với Windows XP/Vista/7/8 cả hệ 32bit và 64bit.

Bạn có thể download về miễn phí tại đây.

Tham khảo Addictivetips

Bình luận

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày