Xem bản thử nghiệm

Xem Microsoft trình diễn Windows 10 ARM chạy các ứng dụng x86 không cần qua Windows Store

Billvn , Theo Trí Thức Trẻ

Không cần chợ ứng dụng Windows Store, người dùng Windows 10 ARM có thể download và cài đặt trực tiếp ứng dụng x86 từ internet.

Tại Hội nghị BUILD 2017, Microsoft đã giới thiệu Windows 10 ARM và xác nhận rằng các ứng dụng x86 Windows vẫn cài đặt và chạy bình thường dù được tải trực tiếp từ internet.

Điều này có được do lớp giả lập x86 trên ARM. Trong đoạn video mô phỏng, Microsoft đã trình diễn cách tải xuống và cài đặt phiên bản x86 của ứng dụng 7zip từ internet.

Công ty cũng lưu ý rằng quá trình này không cần thiết phải có dự can thiệp của người dùng hoặc các nhà phát triển.

Ứng dụng UWP từ cửa hàng không cần bản dịch và đã hỗ trợ ARM.

Hãy xem cách Microsoft thực hiện điều này qua đoạn video dưới đây:

Xem Microsoft trình diễn Windows 10 ARM chạy các ứng dụng x86 không cần qua Windows Store

Tham khảo: Mspoweruser

Bình luận