Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt của thế giới công nghệ
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 1.
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 2.
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 3.
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 4.
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 5.
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 6.
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 7.
Nhìn lại 2020, một năm lịch sử với nhiều bước ngoặt phi thường của thế giới công nghệ - Ảnh 8.
Lê Hoàng
Trường Dương