Ông chủ Facebook từng bị đồn nhờ nhân viên sấy nách vì mồ hôi nhiều và đây là loạt sản phẩm để bạn khỏi lo gặp tình trạng tương tự

PH - WeBuy , Theo Pháp luật & Bạn đọc

Chỉ từ 10k là các chàng trai có thể “bye bye” tình trạng đổ mồ hôi nách trong hè này.

Ông chủ Facebook từng bị đồn nhờ nhân viên sấy nách vì mồ hôi nhiều và đây là loạt sản phẩm để bạn khỏi lo gặp tình trạng tương tự - Ảnh 1.
Ông chủ Facebook từng bị đồn nhờ nhân viên sấy nách vì mồ hôi nhiều và đây là loạt sản phẩm để bạn khỏi lo gặp tình trạng tương tự - Ảnh 2.
Ông chủ Facebook từng bị đồn nhờ nhân viên sấy nách vì mồ hôi nhiều và đây là loạt sản phẩm để bạn khỏi lo gặp tình trạng tương tự - Ảnh 3.
Ông chủ Facebook từng bị đồn nhờ nhân viên sấy nách vì mồ hôi nhiều và đây là loạt sản phẩm để bạn khỏi lo gặp tình trạng tương tự - Ảnh 4.
Ông chủ Facebook từng bị đồn nhờ nhân viên sấy nách vì mồ hôi nhiều và đây là loạt sản phẩm để bạn khỏi lo gặp tình trạng tương tự - Ảnh 5.
Ông chủ Facebook từng bị đồn nhờ nhân viên sấy nách vì mồ hôi nhiều và đây là loạt sản phẩm để bạn khỏi lo gặp tình trạng tương tự - Ảnh 6.