Pin hiện có trong điện thoại của bạn "cùi" lắm, bất kể bạn đang dùng máy gì, vì sao lại thế nhỉ?

Đình Thành , Theo Pháp luật & Bạn đọc

Chịu khó vậy.

Pin là trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Không uống được nó như nước, không nhai được nó như cơm (và cũng hoàn toàn không nên nhé), nhưng nhờ nó mà ta tiến hóa được thêm một bước nhỏ trên thang Kardashev. Dùng chính năng lượng mà nó tạo ra, ta sẽ tiếp tục, một cách chậm rãi, bò thêm vài centimet nữa. Cứ đi là sẽ đến ấy mà!

Nhưng trước hết là cứ phải nhìn nhận vào thực tại cái đã: pin ngày nay chưa được tối ưu, và tôi đang không chỉ nói về hiệu năng của nó.

Video do Motherboard thực hiện sẽ nói cho bạn biết một phần những mặt tối ấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Pin hiện có trong điện thoại của bạn "cùi" lắm, bất kể bạn đang dùng máy gì.

NỔI BẬT TRANG CHỦ