[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp

Long.J , Theo Trí Thức Trẻ

Để giúp trẻ em nhận ra sức mạnh của trí tưởng tượng, khuyến khích chúng theo đuổi đam mê sáng tạo - Dự án Monster Project với hơn 100 họa sĩ chuyên nghiệp, đã tập trung ở Texas và biến những bức vẽ ngây ngô nhất của học sinh tiểu học trở thành hiện thực dựa trên đúng phong cách của tác giả.

Trẻ em ngày nay bị thu hút mạnh mẽ bởi công nghệ, chúng sẵn sàng kêu khóc, bỏ ăn chỉ để đòi chiếc smartphone trong tay cha mẹ. Điều đó phần nào kìm hãm sự sáng tạo của trẻ, có lẽ cầm bút rồi vẽ nguệch ngoạc ra giấy còn tốt hơn.

Để giúp trẻ em nhận ra sức mạnh của trí tưởng tượng, khuyến khích chúng theo đuổi đam mê sáng tạo - Dự án Monster Project với hơn 100 họa sĩ chuyên nghiệp, đã tập trung ở Texas và biến những bức vẽ ngây ngô nhất của học sinh tiểu học trở thành hiện thực dựa trên đúng phong cách của tác giả.

"Hiện nay, nhiều trẻ em không có cơ hội phá khá tư duy sáng tạo của bản thân. Đây là điều gì đó rất đáng giá mà chúng ta vẫn bỏ qua. Dự án này được tạo ra để giúp trẻ em hiểu rõ giá trị của trí tưởng tượng và chia sẻ nhận thức của riêng mình với thế giới."

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chắp bút bởi các họa sĩ chuyên nghiệp:

#1

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 1.

#2

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 2.

#3

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 3.

#4

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 4.

#5

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 5.

#6

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 6.

#7

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 7.

#8

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 8.

#9

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 9.

#10

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 10.

#11

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 11.

#12

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 12.

#13

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 13.

#14

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 14.

#15

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 15.

#16

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 16.

#17

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 17.

#18

[Ảnh] Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, kỳ lạ của trẻ em khi được chấp bút bởi họa sĩ chuyên nghiệp - Ảnh 18.

Theo B.P