Máy tính

Ra mắt Galaxy ChromeBook Go tại Việt Nam: Giải pháp cho các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục

Nhiều tiện ích công nghệ có sẵn trên Galaxy Chromebook Go sẽ góp phần nâng cao hiệu suất dạy và học, cũng như sẽ dần định hình tư duy giáo dục hiện đại tại các trường học phổ thông.