Internet

TikTok tăng cường giám sát thông tin có nội dung chính trị

TikTok sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc đăng các thông điệp chính trị có trả phí trên ứng dụng chia sẻ video dạng ngắn này.