Tại sao Trái Đất lại rung động mỗi 26 giây một lần?

Cứ sau 26 giây, Trái Đất lại “rung chuyển” ngay dưới chân chúng ta. Tuy sự rung động này không đủ mạnh để chúng ta cảm nhận được, nhưng các nhà địa chấn học trên khắp thế giới đã có thể đo được những rung động này bằng thiết bị của họ.