Google siết chặt quản lý các ứng dụng trên Play Store, sẽ không còn ứng dụng rác

TVD , Theo Trí Thức Trẻ

Trong những năm vừa qua, Google đã sử dụng nhiều biện pháp thắt chặt việc quản lý các ứng dụng trên Play Store của mình, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dùng và loại bỏ các ứng dụng độc hại và ứng dụng rác.

Trong những năm vừa qua, Google đã sử dụng nhiều biện pháp thắt chặt việc quản lý các ứng dụng trên Play Store của mình, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dùng và loại bỏ các ứng dụng độc hại và ứng dụng rác. Sắp tới đây, Google sẽ còn siết chặt việc quản lý ứng dụng hơn nữa, bằng cách sử dụng các thuật toán và cả sự can thiệp của con người để đánh giá các ứng dụng trước khi chúng được tải lên Play Store.

Google is now reviewing apps before they reach the Play Store

Bên cạnh đó, Google cũng sẽ ra mắt một hệ thống đánh giá ứng dụng và game dựa trên lứa tuổi. Hệ thống đánh giá này sẽ do Google quyết định, tuy nhiên nó cũng dựa trên một số tiêu chuẩn như ESRB, PEGI, USK.

Mục đích của Google là nhắm phục vụ tốt hơn cho người dùng, đặc biệt là giúp các phụ huynh có thể quản lý các ứng dụng và trò chơi phù hợp với con cái của mình. Google cho biết một số quốc giá sẽ không hỗ trợ hệ thống đánh giá này, tuy nhiên nó sẽ được thay thế bằng một bảng thông báo các ứng dụng và game này có liên quan đến vấn đề tình dục, bạo lực và cờ bạc hay không.

Nếu các nhà phát triển ứng dụng không tuân thủ theo các quy định này, ứng dụng của họ có sẽ không được phép tải lên kho ứng dụng Play Store hoặc sẽ bị chặn. Không giống với những ngày đầu của kho ứng dụng này, khi mà các nhà phát triển ứng dụng có thể tải lên bất kỳ ứng dụng nào của họ.

Tham khảo: engadget

>>Ứng dụng của Amazon bị xoá không thương tiếc trên Google Play Store vì "xấu chơi"

Bình luận