Broadwell-Y thách tức ARM trong phân khúc tablet

PV, http://forum.genk.vn/threads/6524/ 

(GenK.vn) - Broadwell là bộ xử lí thế hệ tiếp theo của Intel có khả năng được phát hành trong nửa cuối 2014 với nhiều phiên bản khác nhau, gồm Broadwell-D dành cho PC, Broadwell-U dành cho ultrabook và Broadwell-Y dành cho tablet.

Broadwell là bộ xử lí thế hệ tiếp theo của Intel có khả năng được phát hành trong nửa cuối 2014 với nhiều phiên bản khác nhau, gồm Broadwell-D dành cho PC, Broadwell-U dành cho ultrabook và Broadwell-Y dành cho tablet.

NỔI BẬT TRANG CHỦ