Cách thiết lập sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10

Phạm Thái Học , Theo Trí Thức Trẻ

Nếu bạn thuận tay trái thì đây là hướng dẫn thiết lập chuột trên Windows 10 dành cho bạn.

Theo mặc định, thao tác chuột trên Windows 10 sẽ là dành cho người thuận tay phải. Tuy nhiên, nếu bạn thuận tay trái thì phải làm thế nào? Tất nhiên là Windows 10 cũng hỗ trợ người dùng tay trái, và bạn có thể thiết lập bằng cách như sau.

Cách thiết lập sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10 - Ảnh 1.

Truy cập vào Settings từ Start Menu.

Cách thiết lập sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10 - Ảnh 2.

Nhấn vào nhóm thiết lập Devices.

Cách thiết lập sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10 - Ảnh 3.

Tiếp tục nhấn vào tùy chọn Mouse.

Cách thiết lập sử dụng chuột cho người thuận tay trái trên Windows 10 - Ảnh 4.

Thay đổi lựa chọn "Select your primary button" từ "Left" sang "Right".

Thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. 

NỔI BẬT TRANG CHỦ