Cổ đông Tesla đề nghị thay thế Elon Musk, bị hội đồng quản trị phản bác không thương tiếc

Nguyễn Hải , Theo Trí Thức Trẻ

Hội đồng quản trị Tesla tin rằng hiện tại, việc Elon Musk kiêm nhiệm cả chức vụ CEO và Chủ tịch hội đồng quản trị là không thể thay thế.

Trước cuộc họp cổ đông của Tesla diễn ra vào tháng Sáu hàng năm, cổ đông Jing Zhao đã đưa ra đề nghị thay thế chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại, Elon Musk, bằng một giám đốc độc lập. Ông Musk, CEO của Tesla, đã nắm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2004 cho đến nay.

Zhao cho biết trong đề xuất của mình. “Mặc dù cơ cấu lãnh đạo hiện tại, với vị trí Chủ tịch và CEO đều do một người nắm giữ, có thể mang lại sự lãnh đạo hiệu quả cho Tesla trong giai đoạn đầu, nhưng giờ, trong ngành công nghệ đang thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng cao này, việc theo dõi hoạt động kinh doanh và quản trị cấp cao của Tesla (đặc biệt trong việc giảm thiểu các mâu thuẫn tiềm tàng) đang ngày càng trở nên khó khăn hơn, có thể là do việc hợp nhất các chức vụ CEO và Chủ tịch này.”

Cổ đông Tesla đề nghị thay thế Elon Musk, bị hội đồng quản trị phản bác không thương tiếc - Ảnh 1.

Ông Zhao, người hiện đang nắm giữ 12 cổ phần trong số cổ phiếu phổ thông của công ty, cũng nhấn mạnh đến các vị trí của ông Musk tại SolarCity và SpaceX, và việc tham gia của ông Musk vào các công ty này có thể dẫn đến các xung đột như thế nào. Nhưng dường như khả năng xảy ra điều này là gần như không thể.

Hội đồng quản trị của Tesla cũng đã bày tỏ quan điểm của mình, khi khuyến khích một cuộc bỏ phiếu chống lại đề xuất này. Trong tuyên bố của mình, hội đồng quản trị cho biết thành công của Tesla sẽ không thể không có Elon Musk ở cả vị trí lãnh đạo Hội đồng quản trị và bản thân công ty.

Trong khi đang có cơ hội đáng kể cho tăng trưởng trong tương lai và cần có sự điều hành cẩn trọng để Công ty có thể nắm bắt được nó, Hội đồng tin rằng Công ty vẫn có được sự phục vụ tốt nhất của ông Musk khi ở vị trí Chủ tịch.” Tuyên bố của Hội đồng cho biết.

Hơn nữa, vai trò Giám đốc Điều hành Độc lập sẽ ngăn Công ty khỏi bất kỳ vấn đề quản trị tiềm tàng nào phát sinh từ một giám đốc không độc lập đóng vai trò như Chủ tịch. Vị trí này được trao quyền rộng rãi để dẫn dắt hoạt động của các giám đốc độc lập và giao tiếp thường xuyên với CEO. Thêm vào đó, công ty hiện có 7 giám đốc độc lập sau khi bổ sung thêm hai giám đốc độc lập khác vào tháng Bảy năm 2017.”

Cổ đông Tesla đề nghị thay thế Elon Musk, bị hội đồng quản trị phản bác không thương tiếc - Ảnh 2.

Dưới đây là toàn bộ tuyên bố của Hội đồng quản trị Tesla nhằm ủng hộ ông Elon Musk.

Hội đồng tin rằng thành công của Công ty cho đến ngày nay sẽ không thể có được nếu Hội đồng được lãnh đạo bằng giám đốc khác không có sự tiếp xúc hàng ngày của Elon Musk với hoạt động của công ty. Trong khi đang có cơ hội đáng kể cho tăng trưởng trong tương lai và cần có sự điều hành cẩn trọng để Công ty có thể nắm bắt được nó, Hội đồng tin rằng Công ty vẫn có được sự phục vụ tốt nhất của ông Musk khi ở vị trí Chủ tịch.”

Hơn nữa, vai trò Giám đốc Lãnh đạo Độc lập sẽ ngăn Công ty khỏi bất kỳ vấn đề quản trị tiềm tàng nào phát sinh từ một giám đốc không độc lập đóng vai trò như Chủ tịch. Vị trí này được trao quyền rộng rãi để dẫn dắt hoạt động của các giám đốc độc lập và giao tiếp thường xuyên với CEO. Thêm vào đó, công ty hiện có 7 giám đốc độc lập sau khi bổ sung thêm hai giám đốc độc lập khác vào tháng Bảy năm 2017."

"Hội đồng tin rằng quyền hạn rộng rãi của Giám đốc Lãnh đạo Độc lập và sự có mặt của 6 giám đốc độc lập khác sẽ đảm bảo rằng Hội đồng hoạt động hoàn toàn độc lập. Cấu trúc hiện tại của Hội đồng này cũng phù hợp với thông lệ phổ biến tại các công ty lớn: theo bảng chỉ số Spencer Stuart 2017, 72% công ty trong S&P 500 không có chủ tịch hội đồng quản trị độc lập.”

Người đề xuất thừa nhận rằng việc kết hợp chức vụ CEO và Chủ tịch là hình thức lãnh đạo hiệu quả cho một công ty trong giai đoạn đầu, cho đến khi nó đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng và thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Hội đồng tin rằng trong những thời điểm khi một công ty phải thích nghi nhanh chóng với sự thay đổi liên tục và áp lực bên ngoài, ban lãnh đạo Hội đồng cần phải song hành cùng với hoạt động của công ty, là điều chính xác. Bất kể những thành tựu của chúng ta đến ngày nay, Công ty vẫn đang ở thời điểm phát triển, nơi chúng ta phải điều hành tốt để thu được các mục tiêu dài hạn, và phân chia vai trò của CEO với Chủ tịch ở thời điểm này sẽ không phục vụ các lợi ích tốt nhất của công ty hay các cổ đông.”

Tham khảo Techcrunch