Điểm tên những đột phá lớn nhất ngành Toán học và Khoa học Máy tính trong năm 2020

Dink , Theo Tổ Quốc

Bắt đầu bài viết bằng một chút "hack não" ...

Nhân loại phát minh hay khám phá ra toán học? Câu hỏi này vẫn làm đau đầu các triết gia suốt từ ngày ta nhận ra rằng bàn tay có 10 ngón. Biển kiến thức mà toán học mang lại có vẻ rộng vô bờ, mà số lượng những bộ óc lỗi lạc có thể làm hoa tiêu dẫn đường không nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có những cá nhân như thế xuất hiện. Họ căng buồm ra khơi, tiếp tục nới rộng tri thức nhân loại thông qua những phép toán, những bài chứng minh, những thuật toán lỗi lạc.

Do Quanta Magazine thực hiện, đây là video tổng hợp những đột phá ta đạt được trong ngành Toán học và Khoa học Máy tính trong năm 2020. Xem xong nó, chắc chắn bạn sẽ thấy ước vọng của ta lớn nhường nào: ta mới hiểu được phần nào của toán học thôi, nhưng ta vẫn nỗ lực truyền đạt lượng kiến thức hạn hẹp ấy cho muôn đời sau, cho cả con người lẫn một hệ thống AI có thể lưu trữ thành tựu toán học con người có được tới thời điểm này.

Đột phá lớn nhất năm trong Toán học và Khoa học Máy tính.