Facebook cho bình luận bằng ảnh động GIF từ tuần sau

Du Lam , Theo ictnews  

Từ tuần tới, Facebook bắt đầu thử nghiệm tính năng bình luận bằng ảnh động GIF từ các dịch vụ như Giphy và Tenor.

Facebook xác nhận với trang TechCrunch sẽ triển khai tính năng đăng ảnh GIF trong bình luận nhưng hiện tại, tất cả mới chỉ dừng ở thử nghiệm. Ban đầu, bình luận bằng ảnh động chỉ có sẵn với một nhóm nhỏ người dùng và có thể tung ra toàn bộ nền tảng nếu nó trở nên phổ biến.

Tính năng gửi ảnh GIF trong Messenger
Tính năng gửi ảnh GIF trong Messenger

Nó hoạt động tương tự với nút GIF trong Facebook Messenger, cho phép người dùng duyệt qua các ảnh GIF đang được ưa chuộng và tìm theo từ khóa.

NỔI BẬT TRANG CHỦ