Mãnh tướng Tam Quốc bỗng hóa... nữ tướng

PV , Leonids  

Bộ hình những mãnh tướng thời Tam Quốc trong lốt nữ giới.

Ý tưởng về việc biến những mãnh tướng thời Tam Quốc thành nữ giới không còn mới, nó đã xuất hiện qua rất nhiều fan art. Lần này các coser nữ đã hiện thực hóa ý tưởng này một cách rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ được thấy những tướng tài ba thời Ngụy, Thục, Ngô như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền..v.v.. trong hình hài nữ tướng nhưng không hề thiếu đi khí khái anh hùng của mình.


Download trọn bộ ảnh tại đây.