Street Fighter IV - Hệ thống nhân vật

PV , T.Nam - Sưu tầm  

Các gương mặt cũ như Ryu, Ken, Chunli đã trở lại bên cạnh những cái tên mới như điệp vụ Crimson Viper, Rose....

NỔI BẬT TRANG CHỦ