Thu phí đọc báo: New York Times thành công vang dội

KTN ,   

Số lượng subscriber đạt 668,000 và lợi nhuận quý 4 tăng 575,8 triệu USD.

Ngày hôm nay, công ty New York Times đã công bố thu nhập của mình trong quý tài chính thứ 4 cũng như trong cả năm 2012.

 

 

Thu phí đọc báo: New York Times thành công vang dội 1

 

 

 

Lợi nhuận của tòa báo này tăng 5,2% tương ứng với lượng tăng từ 547,4 tới 575,8 triệu USD trong quý 4 năm 2011, nhưng lợi nhuận từ quảng cáo lại giảm mất 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Cụ thể hơn, lợi nhuận từ quảng cáo báo in giảm 5,6% trong khi lợi nhuận từ quảng cáo số lại tăng 5,1%. Trong khi đó, tổng lợi nhuận và những lợi nhuận “khác” đều tăng, lần lượt là 16,1% và 4,8%.

 

Công ty này báo cáo rằng số lượng độc giả đăng ký dài hạn (paid subscriber) báo New York Times tính cả những gói sử dụng dài hạn báo số của International Herald Tribune, thiết bị đọc sách điện tử và các bản sao tổng cộng xấp xỉ con số 640.000 vào cuối quý 4 năm 2012.

 

Vị CEO kiêm chủ tịch mới của công ty New York Times, Mark Thompson, trong một bài phát biểu cho biết hiện nay có “xấp xỉ 668.000 lượng độc giả đăng ký sử dụng dài hạn báo điện tử vào cuối quý 4, tăng 13% kể từ cuối quý 3”.

 

Trong quý 4 năm 2012, lợi nhuận từ quảng cáo số của công ty New York Times tăng 5,1% từ 65,7 triệu USD lên 69 triệu USD. Trong toàn bộ năm 2012, lợi nhuận quảng cáo số tăng 0,2% từ 214,5 triệu USD lên 214,8 triệu USD trong năm 2011.

 

Công ty này đã đạt lợi nhuận hoạt động là 44 triệu USD trong quý 4 năm 2012 so với 90,8 triệu USD cùng kỳ năm 2011.

 

Công ty New York Times kết thúc năm 2012 với con số lợi nhuận xấp xỉ 955 triệu USD tiền mặt và lợi nhuận ngắn hạn thậm chí như họ đã dự báo sau khi trừ đi khoản lương hưu và nợ phải trả lên tới 188 triệu USD trong quý thứ tư năm 2012.

 

Trong quý 4 năm 2012, lượng tiền mặt và lợi nhuận ngắn hạn của công ty này tăng lên hơn 340 triệu USD kể từ quý 3 năm 2012 phần lớn từ tiền bằng doanh số bán hàng trên About.com Group cộng với giá thị trường của hãng trên Indeed.com.

 

Tham khảo: Thenextweb