Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam

A.D , Theo Trí Thức Trẻ

Những khách hàng nhận bàn giao xe VinFast Fadil tỏ ra hài lòng, hết lời khen ngợi về mẫu ô tô con thương mại đầu tiên mang thương hiệu Việt được bán ra thị trường.

Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 3.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 4.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 5.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 6.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 7.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 8.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 9.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 10.
Khách Việt hết lời khen VinFast Fadil trong ngày nhận xe quy mô kỷ lục Việt Nam - Ảnh 11.

Bình luận

NỔI BẬT TRANG CHỦ