Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay

  Quốc Minh - Tee Anh Tổ quốc, Tổ quốc 

  Benz được THACO phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản chính, gồm 120S và 120SL. Giá bán không được công bố.

  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam. Video: Tee Anh.  

  Hình ảnh chi tiết xe buýt Mercedes-Benz:

  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 2.


  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 3.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 4.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 5.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 6.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 7.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 8.


  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 9.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 10.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 11.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 12.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 13.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 14.

  Mercedes-Benz 120S phiên bản 47 ghế.


  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 15.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 16.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 17.

  Mercedes-Benz 120S phiên bản 24 ghế VIP.


  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 18.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 19.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 20.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 21.

  Mercedes-Benz 120SL phiên bản 34 giường nằm.


  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 22.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 23.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 24.
  Khám phá nhanh xe buýt Mercedes-Benz tại Việt Nam: Sang xịn không kém khoang thương gia máy bay - Ảnh 25.

  Mercedes-Benz 120SL phiên bản 22 giường nằm VIP.

  https://autopro.com.vn/kham-pha-nhanh-xe-buyt-mercedes-benz-tai-viet-nam-sang-xin-khong-kem-khoang-thuong-gia-may-bay-20220521162219993.chnhttps://cafef.vn/kham-pha-nhanh-xe-buyt-mercedes-benz-tai-viet-nam-sang-xin-khong-kem-khoang-thuong-gia-may-bay-20220521211804731.chn
  Tin cùng chuyên mục
  Xem theo ngày