Bảo vệ nguồn nước bằng cách thả hàng nghìn quả bóng xuống mặt hồ

TVD , Theo Trí Thức Trẻ

Đây là một biện pháp vô cùng độc đáo mà Chính quyền thành phố Los Angeles nghĩ ra để giúp bảo vệ nguồn nước.

Đây không phải là một dự án nghệ thuật sắp đặt, mà là một biện pháp vô cùng độc đáo mà Chính quyền thành phố Los Angeles nghĩ ra để giúp bảo vệ nguồn nước. Hàng ngàn quả bóng màu đen được thả xuống hồ nước của thành phố và phủ kín mặt hồ giúp ngăn chặn việc nước bay hơi khi mà hạn hán tiếp tục kéo dài.

Los Angeles Daily News cho biết, việc thả những quả bóng phủ kín mặt hồ còn góp phần bảo vệ nguồn nước tránh khỏi sự ô nhiễm. Và phương pháp này thực sự rất rẻ, nó giúp thành phố tiết kiệm khoảng 250 triệu USD so với các phương pháp khác mà thành phố đã từng sử dụng trước đây.

Và có một lý do khác để khiến chúng ta quan tâm, đó là video quay lại việc thả 20.000 quả bóng đen này xuống hồ thực sự khá thú vị.

Tham khảo: Time