Phát hiện một lượng lớn nước trên Mặt Trăng - Nghi vấn về sự sống

S&L ,   

Con tàu NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (khởi hành năm 2009) với mục tiêu thăm dò cho thăm vọng đưa con người trở lại mặt trăng, đã chụp được một bức ảnh cho thấy một vùng trên mặt trăng có lượng nước lớn hơn những gì trước đó chúng ta tưởng tượng.

Con tàu NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (khởi hành năm 2009) với mục tiêu thăm dò cho thăm vọng đưa con người trở lại mặt trăng, đã chụp được một bức ảnh cho thấy một vùng trên mặt trăng có lượng nước lớn hơn những gì trước đó chúng ta tưởng tượng.
 
Những hình ảnh nằm trung dự án Lyman Alpha Mapping Project cho thấy trong vùng tối của mặt trăng (vùng không bao giờ quay về phía trái đất) tồn tại một lượng nước dưới dạng tinh thể nước đá.
 

 
"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ra có thể có 1 hoặc 2% nước đóng băng tồn tại trong đất thuộc vùng tối của mặt trăng" Randy Gladstone đến từ SwRI Space Science and Engineering Division cho biết.
 
Tồn tại nước trên mặt trăng, điều này đồng nghĩa với việc con người có thể tiến thêm một bước xa hơn trong công cuộc chinh phục mặt trăng: xây dựng một "căn cứ" trên thiên thể gần với trái đất nhất này.
 
Tham khảo Business Insider