[Video] Một khẩu shotgun tự động hoạt động như thế nào?

TVD , Theo PLXH

Đoạn video quay chậm mặt cắt của một khẩu shotgun tự động AA-12 cho chúng ta thấy cơ chế hoạt động nhịp nhàng của một phát minh chết chóc là như thế nào.

Đoạn video quay chậm mặt cắt của một khẩu shotgun tự động AA-12 cho chúng ta thấy cơ chế hoạt động nhịp nhàng của một phát minh chết chóc là như thế nào. Mặc dù là một khẩu shotgun, nhưng AA-12 có cơ cấu nạp đạn bằng khí gas, cơ cấu khai hỏa bằng loại nòng mở và sử dụng hệ thống kim hỏa như một khẩu súng máy tự động trên chiến trường. 

 

>>[Video] Sự kết hợp kỳ diệu giữa âm nhạc và khoa học

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ