Không những không bị AI thay thế, những người này còn có thể "cộng sinh" với AI

  TS Ngô Công Trường,  

  Trong tư vấn cấp cao, AI và chuyên môn của con người hình thành mối quan hệ cộng sinh.

  Không những không bị AI thay thế, những người này còn có thể "cộng sinh" với AI- Ảnh 1.

  Tại sao AI nhắm đến chuyên môn cấp thấp?

  Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến trong việc tự động hóa các công việc thường ngày, có thể dự đoán được. Xu hướng hướng tới chuyên môn cấp thấp này bắt nguồn từ sự thành thạo của AI trong việc xử lý khối lượng dữ liệu lớn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, đưa ra các giải pháp hiệu quả về mặt chi phí cho doanh nghiệp. Bằng cách thay thế các vai trò đòi hỏi ít kiến thức chuyên môn hơn, AI nâng cao hiệu quả và năng suất.

  Điều gì làm cho chuyên môn cấp cao trở nên khác biệt?

  Chuyên môn cấp cao bao gồm khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, đòi hỏi tư duy sáng tạo và trực giác - những khả năng mà AI hiện đang thiếu. Lĩnh vực này liên quan đến sự hiểu biết sâu sắc về cảm xúc và động cơ của con người, sự đồng cảm cũng như lý luận đạo đức và đạo đức. Những khía cạnh này là bản chất của các chuyên gia con người và rất quan trọng trong hoạt động tư vấn cấp cao, nơi khả năng của AI vẫn còn hạn chế.

  AI bổ sung thay vì thay thế các chuyên gia cấp cao như thế nào?

  AI bổ sung kiến thức chuyên môn cấp cao bằng cách tăng cường phân tích dữ liệu và cung cấp các phân tích dự đoán. Nó hỗ trợ việc ra quyết định hợp tác, trong đó hiệu quả của máy móc và trực giác của con người hoạt động song song. Sự hợp tác này khuếch đại sức mạnh của cả chuyên gia AI và con người, dẫn đến các hoạt động tư vấn hiệu quả và sáng suốt hơn.

  Vai trò của EQ trong trải nghiệm khách hàng?

  Trí tuệ cảm xúc (EQ) đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng. EQ cao trong tương tác kinh doanh thúc đẩy kết nối khách hàng sâu sắc hơn, dẫn đến lòng trung thành và sự hài lòng. Các doanh nghiệp tập trung vào đào tạo EQ cho nhân viên có thể tạo ra văn hóa đồng cảm, lấy khách hàng làm trung tâm, giúp nâng cao đáng kể mối quan hệ khách hàng và thành công chung của doanh nghiệp.

  Ví dụ và nghiên cứu trường hợp về AI và chuyên môn cấp cao?

  Tư vấn pháp lý: AI hỗ trợ các công ty luật xem xét tài liệu và nghiên cứu pháp lý, tuy nhiên các luật sư cấp cao áp dụng hiểu biết sâu sắc này để phát triển các chiến lược có tính đến các sắc thái đạo đức và đặc thù của khách hàng.

  Tư vấn tài chính: Phân tích thị trường và đánh giá rủi ro của AI hỗ trợ cố vấn tài chính trong việc tư vấn khách hàng được cá nhân hóa, cân bằng hiểu biết sâu sắc về AI với hồ sơ rủi ro cá nhân và mục tiêu dài hạn.

  Chẩn đoán chăm sóc sức khỏe: Trong X quang, AI phát hiện các điểm bất thường trong hình ảnh y tế nhanh hơn bác sĩ X quang con người, nhưng các bác sĩ đưa ra chẩn đoán cuối cùng bằng cách xem xét sức khỏe toàn diện của bệnh nhân.

  Tư vấn quản lý: Phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng của AI hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược của các chuyên gia tư vấn, những người điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với văn hóa và mục tiêu riêng của từng khách hàng.

  Điều gì tiếp theo cho AI và chuyên môn cấp cao?

  Tương lai của AI trong lĩnh vực tư vấn cấp cao hướng tới sự phát triển liên tục và hội nhập đạo đức. Sự phát triển này nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của AI, đảm bảo những tiến bộ của nó sẽ nâng cao chuyên môn của con người mà không thay thế nó. Trọng tâm là phát triển AI tôn trọng ranh giới đạo đức và bổ sung các giá trị con người trong việc ra quyết định.

  Bài học kinh nghiệm

  Hành trình sử dụng AI trong lĩnh vực tư vấn cấp cao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra những hạn chế của AI và giá trị độc đáo về chuyên môn của con người. Hiểu rằng vai trò của AI không phải là thay thế mà là tăng cường các kỹ năng của con người trong việc giải quyết vấn đề phức tạp là rất quan trọng. Tương lai của công việc nằm ở việc tận dụng AI để nâng cao chuyên môn của con người, đảm bảo các giải pháp tư vấn hiệu quả, có đạo đức và cá nhân hóa hơn.

  Kết luận: Mối quan hệ cộng sinh giữa AI và chuyên môn của con người

  Trong tư vấn cấp cao, AI và chuyên môn của con người hình thành mối quan hệ cộng sinh. AI xử lý và phân tích dữ liệu khổng lồ, nhưng các chuyên gia về con người đóng vai trò quan trọng trong việc diễn giải những hiểu biết này theo những cách giàu ngữ cảnh, đạo đức và mang nhiều sắc thái cảm xúc. Sự hợp tác này không đặt AI và trí thông minh của con người đối lập nhau mà làm nổi bật những sức mạnh bổ sung của chúng. Việc tích hợp đảm bảo tính bền vững của kiến thức chuyên môn cấp cao trong một thế giới ngày càng dựa trên dữ liệu, với AI làm phong phú thêm kiến thức chuyên môn của con người mà không làm lu mờ nó.

  Tác giả là TS Ngô Công Trường - Chủ tịch John&Partners Global, Founder AI SMARTUP và XpertPro.AI - Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ

  Tin cùng chuyên mục
  Xem theo ngày