Sếp FPT: Nếu taxi truyền thống không thay đổi thì họ sẽ "chết" trong Cách mạng 4.0

PV , Theo ICT News  

Ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng FPT cho hay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm nhiều ngành nghề mất đi nhưng cũng sinh ra nhiều nghề mới. Nếu taxi truyền thống không thay đổi thì họ sẽ chết. Vì vậy, họ phải tự xây dựng những phần mềm thông minh để ứng dụng vào hệ thống.

Sếp FPT: Nếu taxi truyền thống không thay đổi thì họ sẽ chết trong Cách mạng 4.0 - Ảnh 1.

Nếu taxi truyền thống không thay đổi thì họ sẽ chết. Vì vậy, họ phải tự xây dựng những phần mềm thông minh để ứng dụng vào hệ thống. Nguồn: Interrnet.

Thông tin trên trang của FPT, ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng FPT cho hay, cuộc cách mạng 4.0 sẽ tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống sản xuất, hệ thống quản lý và quản trị. Lâu nay chúng ta luôn đuổi theo thế giới nhưng càng chạy càng xa. Trong khi chúng ta hay nói "đi tắt đón đầu" nhưng đây mới thực sự là khúc cua lớn, là cơ hội để chúng ta thực hiện, bắt kịp thế giới và doanh nghiệp phải nhìn thấy được cơ hội này.

Ông Bảo phân tích, cuộc cách mạng công nghiệp sẽ làm nhiều ngành nghề mất đi nhưng đồng thời cũng sinh ra nhiều nghề mới. Các doanh nghiệp điện tử có thể viết ra những phần mềm thông minh để bán ra nước ngoài hoặc áp dụng cho chính các doanh nghiệp trong nước.

Những loại hình như Uber, Grab, kinh doanh online là những thứ được sinh ra từ cuộc cách mạng 4.0 và nó đang tạo ra sự cạnh tranh với các loại hình vận tải hành khách. Nếu taxi truyền thống không thay đổi thì họ sẽ chết. Vì vậy, họ phải tự xây dựng cho mình những phần mềm thông minh để ứng dụng vào hệ thống.

“Nhà nước có thể bảo vệ doanh nghiệp trong nước bằng cách làm chậm đi sự ảnh hưởng nhưng để cản trở hoàn toàn thì không bao giờ được. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nên nhìn thấy rằng còn rất nhiều lĩnh vực khác như xe tải, ở nước ta chưa xuất hiện loại hình mới thì các doanh nghiệp nên nghĩ đến và làm ngay”, ông Bảo nói.

Vẫn theo phân tích của ông Đỗ Cao Bảo, phần mềm kết nối gia sư, kết nối phụ huynh, kết nối người mua với người bán, người cần thuê với người làm thuê... Tất cả cuộc sống xung quanh chúng ta đều có thể được kết nối qua hệ thống tự động thông minh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tận dụng khúc cua này để phát triển.

NỔI BẬT TRANG CHỦ