Hướng dẫn quay về iOS 6.0 để Jailbreak cho iPhone/iPad lỡ cập nhật phiên bản mới nhất

Tuấn Ori , Theo Trí Thức Trẻ

Apple đã mở khoá phiên bản iOS 6.0 giúp người dùng restore mà không cần lưu SHSH để thực hiện Jailbreak. Hỗ trợ các dòng máy mới như iPhone 4S, iPhone 5.

Cập nhật: Apple đã sửa lỗi và tiếp tục khoá các phiên bản iOS 6.0, 6.0.1, 6.0.2.

Hướng dẫn quay về iOS 6.0 để Jailbreak cho iPhone/iPad lỡ cập nhật phiên bản mới nhất
 

Ngày hôm nay Apple đã mở khoá phiên bản iOS 6.0/6.0.1/6.0.2 cho tất cả các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS của mình. Đây có thể là do lỗi từ hệ thống của Apple vì công ty luôn khoá các phiên bản hệ điều hành cũ khi cập nhật. Ngay bây giờ người dùng có thể restore máy về một trong ba hệ điều hành trên để có thể thực hiện jailbreak.

Hướng dẫn quay về iOS 6.0 để Jailbreak cho iPhone/iPad lỡ cập nhật phiên bản mới nhất
 

Lưu ý: Đây là việc làm cần thiết nếu như thiết bị của bạn đang ở phiên bản iOS cao nhất, bị mất Jailbreak. Đặc biệt là những thiết bị như iPhone 4S ở iOS 6.1.3, iPhone 5 ở iOS 6.1.4. Apple có thể khoá các phiên bản này bất cứ lúc nào.

Bước 1: Truy cập vào đây, lựa chọn phiên bản iOS 6.0, 6.0.1 hoặc 6.0.2 phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng để thực hiện restore.

Bước 2: Thực hiện đưa thiết bị về DFU theo hướng dẫn:
- Tắt máy. Giữ nút nguồn tới khi hiện logo Apple 3 giây, tiếp tục giữ thêm nút Home. Giữ liên tục hai nút trên tới khi màn hình tắt được 3 giây, vẫn giữ nút Home nhưng bỏ nút Power.
- Giữ nguyên nút Home tới khi iTunes báo đã nhận thiết bị.


Bảng thông báo khi iTunes đã nhận thiết bị ở trạng thái DFU.

Bảng thông báo khi iTunes đã nhận thiết bị ở trạng thái DFU.

Bước 3: Mở iTunes, giữ phím alt (với người dùng Mac OS) hoặc phím shift (với người dùng Windows). Chọn tới file hệ điều hành mà bạn tải về ở bước 1 để tiến hành restore.


Lựa chọn phiên bản iOS vừa tải.

Lựa chọn phiên bản iOS vừa tải.


Sau khi chọn phiên bản iOS 6.0, iTunes sẽ hỏi xác nhận. Nhấn Restore để tiếp tục.

Sau khi chọn phiên bản iOS 6.0, iTunes sẽ hỏi xác nhận. Nhấn Restore để tiếp tục.

Bước 4: iTunes sẽ tự động xác nhận với máy chủ và tiến hành restore thiết bị. Quá trình mất khoảng 10 phút. Sau khi restore thành công thiết bị sẽ ở iOS 6.0, 6.0.1 hoặc 6.0.2.


Bảng thông báo khi quá trình Restore kết thúc.

Bảng thông báo khi quá trình Restore kết thúc.


Thiết bị đã ở phiên bản iOS 6.0.

Thiết bị đã ở phiên bản iOS 6.0.

Sau khi thực hiện các bước để đưa thiết bị quay về hệ điều hành iOS 6.0, bạn có thể thực hiện việc Jailbreak bằng công cụ evasi0n đã được chúng tôi hướng dẫn tại đây.

Hướng dẫn quay về iOS 6.0 để Jailbreak cho iPhone/iPad lỡ cập nhật phiên bản mới nhất
 
Hướng dẫn quay về iOS 6.0 để Jailbreak cho iPhone/iPad lỡ cập nhật phiên bản mới nhất
 

Các thiết bị hỗ trợ Jailbreak bằng evasi0n:

- iPhone 3GS.
- iPhone 4
- iPad 2
- iPod Touch gen 4
- iPhone 4S
- iPad 3
- iPod Touch gen 5
- iPhone 5
- iPad mini
- iPad 4
- Apple TV 2

Các phiên bản iOS 6.0 hiện tại đã có thể Jailbreak Untethered, tức là khi khởi động lại máy có thể hoạt động bình thường, không cần thực hiện Justboot.

Apple mở khoá ba phiên bản iOS cũ đồng nghĩa với việc bạn có thể lưu SHSH của ba phiên bản này. SHSH hiểu đơn giản là chìa khoá giúp bạn có thể quay về iOS tương ứng trong trường hợp Apple khoá lại. Để thực hiện công việc này, bạn có thể sử dụng công cụ iFaith của hacker iH8sn0w.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ