Không được đặt tên doanh nghiệp là ‘Á Đù’?

Tuấn Anh ,   

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên DN phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức...

Theo đó, để tránh trường hợp đặt tên DN bị vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc khi sử dụng tên trùng tên danh nhân, Bộ VHTTDL hướng dẫn như sau:

Người thành lập DN khi đặt tên DN theo tên riêng của mình nhưng trùng một phần hoặc toàn bộ tên danh nhân thì phải đặt đầy đủ họ, tên theo đúng tên ghi trong Giấy khai sinh của người thành lập DN.

Trường hợp DN do nhiều tổ chức, cá nhân sáng lập dự định đặt tên riêng DN bằng cách sử dụng tên riêng của một trong số những người sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì việc đặt tên DN được thực hiện theo quy định như trên.

Trường hợp đặt tên riêng DN bằng cách sử dụng tên ghép của tổ chức, cá nhân sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì phải có dấu gạch nối (-) giữa các tên tổ chức, cá nhân sáng lập được ghép.

Đặt tên DN cũng bị coi là vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc khi sử dụng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị xâm lược và tên những nhân vật trong lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ; sử dụng tên của những nhân vật lịch sử là giặc ngoại xâm hoặc những người có tội với đất nước, với dân tộc; các trường hợp khác về sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử theo quy định của pháp luật.

Đặt tên DN phải phù hợp thuần phong mỹ tục.

Đặt tên DN phải phù hợp thuần phong mỹ tục.

Ngoài ra, những trường hợp đặt tên DN vi phạm văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bao gồm sử dụng từ ngữ, ký hiệu mang ý nghĩa dung tục, khiêu dâm, bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội (trước đó, đã có DN từng đề nghị được đặt tên là Á Đù, tuy nhiên cơ quan chức năng còn phân vân vì ý nghĩa của nó. Có quy định cụ thể này có lẽ những việc tên như thế tới đây sẽ không được chấp nhận)

Sử dụng từ ngữ, ký hiệu thể hiện hoặc ám chỉ sự đe dọa, xúc phạm, phỉ báng, lăng mạ, bôi nhọ, khiếm nhã đối với tổ chức, cá nhân khác; Sử dụng từ ngữ, ký hiệu thể hiện hoặc ám chỉ sự phân biệt, kỳ thị vùng miền, dân tộc, tôn giáo, chủng tộc, giới và các trường hợp khác về sử dụng từ ngữ vi phạm văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc theo quy định của pháp luật.

Theo Đ.Liên/PLO

>> Doanh nghiệp Việt ngây thơ đòi Samsung chuyển giao công nghệ

NỔI BẬT TRANG CHỦ