Microsoft "dọn đường" đón Stephen Elop trở lại

MT , Theo PLXH

(GenK.vn) - Bà Julie Larson-Green - lãnh đạo mảng Thiết bị và Studio sẽ phải nhường vị trí này cho Elop và chuyển sang làm CEO (Chief Experience Officer) của nhóm Ứng dụng và Dịch vụ.

Microsoft từng công bố rằng Stephen Elop sẽ trở thành lãnh đạo mảng phần cứng tại công ty ngay sau khi thương vụ mua lại mảng Thiết bị của Nokia kết thúc. Và mới đây, để dọn đường cho sự trở về của Elop, công ty đã thực hiện một thay đổi về nhân sự quan trọng. Theo đó, bà Julie Larson-Green hiện đang là lãnh đạo mảng Thiết bị và Studio sẽ phải rời bỏ vị trí này và chuyển sang làm CEO (Chief Experience Officer) của nhóm Ứng dụng và Dịch vụ. Đây là nhóm phụ trách các sản phẩm Bing, Office và Skype. Bà sẽ báo cáo công việc cho Qi Lu, Phó Chủ tịch điều hành (Executive VP) nhóm Ứng dụng và Dịch vụ này.

New My Life & Work chief Julie Larson-Green.

Larson-Green vẫn sẽ quản lý mảng dịch vụ cho tới khi Elop chính thức quay lại, tuy nhiên nó là một dấu chấm hết đối với thời kì lãnh đạo mảng Thiết bị khá ngắn ngủi của Larson-Green: 7 tháng. Trong thời gian nắm quyền, bà chính là người đã phụ trách giới thiệu Xbox One, Surface, và Xbox Music, cùng các dự án khác của công ty.

Bình luận

NỔI BẬT TRANG CHỦ