Vẽ rắn thêm chân quả là ngớ ngẩn nhưng vẽ rắn thêm tay lại hay biết mấy

Long.J , Theo Trí Thức Trẻ

Cách đây khá lâu, ai đó đã vẽ thêm tay vào ảnh một con rắn dễ thương. Từ đó, cả Internet thi nhau làm như vậy.