[Video] Bạn sẽ bất ngờ khi biết sóng thần có thể lớn tới mức này

Dink , Theo Thời Đại

Thứ thế lực thiên nhiên này có sức tàn phá cực kì lớn, nhưng một con sóng thần có thể cao bao nhiêu?

Đất nước Việt Nam ta sống gần biển, vậy ta có nên lo về những cơn sóng thần tới từ ngoài khơi xa xôi kia?

Và liệu chúng sẽ lớn tới mức nào, để ta đã mất công lo lắng thì lo lắng cho to một thể?

Thực tình thì ta cũng không thể dự đoán được sóng thần một cách chính xác, cho nên có lo lắng đến mấy thì cũng không giải quyết được nhiều khi nó ập tới. Nhưng thêm một chút kiến thức về một cơn sóng thần có thể to tới mức nào vẫn rất thú vị.

Tri thức là sức mạnh mà!

Sóng thần có thể lớn tới mức nào?

Bình luận