[Video] Nhờ chiếc kính này, người bị bệnh mù màu đã có thể nhìn thấy màu sắc

Tuấn Nghĩa , Theo Trí Thức Trẻ

Đây là lần đầu tiên những người bệnh này được nhìn thấy màu sắc.

Chiếc kính này giúp phân tách từng màu sắc bị chồng chéo từ mắt của người bj bệnh mù màu. Nhờ đó, người bệnh đã có thể nhìn thấy cuộc sống muôn màu đang diễn ra xung quanh.

Nhờ chiếc kính này, người bị bệnh mù màu đã có thể nhìn thấy màu sắc

Tham khảo: Insider