VinFast Fadil 'đốn tim' sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên

Quang Vũ , Theo Trí Thức Trẻ

Giới ngôi sao, nghệ sĩ Việt đến sự kiện VinFast bàn giao xe cũng bị thuyết phục và hết lời khen ngợi mẫu xe Fadil.

VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 1.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 2.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 3.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 4.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 5.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 6.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 7.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 8.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 9.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 10.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 11.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 12.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 13.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 14.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 15.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 16.
VinFast Fadil đốn tim sao Việt ở những điểm này ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên - Ảnh 17.