450 tỷ đồng phát triển TMĐT giai đoạn 2014-2020

  PV,  

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 với mục tiêu: Xây dựng các hạ tầng cơ bản và triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình CNH-HĐH đất nước.

  450 tỷ đồng phát triển TMĐT giai đoạn 2014-2020

  Mục tiêu cụ thể về kết cấu hạ tầng TMĐT đến năm 2020 là xây dựng được hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia để sử dụng rộng rãi cho các mô hình TMĐT, đặc biệt loại hình TMĐT DN - người tiêu dùng (B2C).

  Bên cạnh đó, thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi để giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt; áp dụng phổ biến chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch TMĐT.

  Về môi trường ứng dụng TMĐT, mục tiêu đặt ra là mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng; DN ứng dụng rộng rãi các loại hình TMĐT như DN - DN (B2B), DN - người tiêu dùng (B2C), DN - Chính phủ (B2G) trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.

  Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình là xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng TMĐT. Theo đó, xây dựng hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia; xây dựng giải pháp thẻ thanh toán TMĐT tích hợp; xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động vận chuyển cho TMĐT; xây dựng hạ tầng chứng thực chữ ký số cho TMĐT; xây dựng các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu trong TMĐT; xây dựng hệ thống đảm bảo lòng tin cho hoạt động mua sắm trực tuyến và cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến.

  Bên cạnh đó cón có các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về TMĐT; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực TMĐT; Phát triển các sản phẩm, giải pháp TMĐT; Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT; Hợp tác quốc tế về TMĐT; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển TMĐT...

  Kinh phí thực hiện Chương trình cho giai đoạn 2014 - 2020 khoảng 450 tỷ đồng; trong đó, Ngân sách Trung ương khoảng 350 tỷ đồng; đóng góp của các tổ chức, DN tham gia Chương trình khoảng 80 tỷ đồng; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khoảng 20 tỷ đồng...

  Theo Mai Linh
  Thời báo ngân hàng

  Tin cùng chuyên mục
  Xem theo ngày

  NỔI BẬT TRANG CHỦ