8 bức tranh chứa đầy "Easter Egg", chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần

  Long.J,  

  Vẫn là những nhân vật nổi tiếng trong nền văn hóa đại chúng, chỉ là hơi khó tìm một chút.

  Craig Alan là một nghệ sĩ người Mỹ, nổi tiếng với việc tạo ra những tác phẩm hội họa rất khác người. Khác với cách thể hiện thông thường, ông tại hiện lại các nhân vật và biểu tượng nổi bật trong nền văn hóa đại chúng từ các chủ thể rất nhỏ. Nhìn qua không khác gì tranh thường nhưng zoom thật gần, bạn sẽ phát hiện có hàng chục, thậm chí hàng trăm nhân vật.

  Alan cẩn thận lên kế hoạch cho các bức chân dung của mình và dành nhiều thời gian để tạo ra từng hình ảnh nhỏ bé. Mỗi nhân vật đều có bản sắc và tính cách riêng - thể hiện qua các yếu tố như quần áo, gương mặt và màu sắc. 

  Joker

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 1.

  Joker của Heath Ledger?

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 2.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 3.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 4.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 5.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 6.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 7.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 8.

  Danh họa Pablo Picasso

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 9.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 10.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 11.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 12.

  John Lennon, người sáng lập kiêm thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 13.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 14.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 15.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 16.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 17.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 18.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 19.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 20.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 21.

  Martin Luther King Jr.

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 22.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 23.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 24.

  Sự dai dẳng của ký ức (The Persistence of Memory), tranh của Salvador Dalí

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 25.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 26.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 27.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 28.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 29.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 30.

  Võ sĩ boxing huyền thoại Muhammad Ali

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 31.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 32.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 33.

  "Nghệ sĩ đang làm việc, cấm làm phiền"

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 34.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 35.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 36.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 37.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 38.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 39.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 40.

  Jerry Garcia, tay guitar chính và ca sĩ của ban nhạc đình đám Grateful Dead

  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 41.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 42.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 43.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 44.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 45.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 46.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 47.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 48.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 49.
  8 bức tranh chứa đầy Easter Egg, chỉ có thể phát hiện khi zoom thật gần - Ảnh 50.

  Chiêm ngưỡng thêm các tác phẩm do Craig Alan thực hiện tại trang Instagram cá nhân của ông.

  Tin cùng chuyên mục
  Xem theo ngày