Xem bản thử nghiệm

Apple công bố chính sách mới để hỗ trợ thực thi pháp luật trên toàn thế giới

Billvn , Theo Trí Thức Trẻ

Apple đang xây dựng một cổng thông tin trực tuyến toàn cầu để trao đổi và đào tạo các cán bộ và tổ chức thực thi pháp luật trong việc thu thập dữ liệu.

Trong năm 2016, Apple và FBI đã ra tòa vì công ty không sẵn sàng cung cấp dữ liệu cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Hiện tại, công ty đang tìm một cách tốt hơn để xử lí các yêu cầu thực thi pháp luật về dữ liệu và thông tin liên quan đến điều tra tội phạm. Theo trang web của Apple, công ty hiện đang làm việc để xây dựng một cổng thông tin trực tuyến giúp thực thi pháp luật dễ dàng hơn (khi có những yêu cầu gửi đến Apple liên quan đến dữ liệu).

Apple công bố chính sách mới để hỗ trợ thực thi pháp luật trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Trang web của Apple cho biết, vào cuối năm, họ hy vọng sẽ tạo ra một cổng thông tin trực tuyến cho các cán bộ thực thi pháp luật được chứng thực trên toàn cầu để gửi yêu cầu hợp pháp về dữ liệu, yêu cầu theo dõi và lấy dữ liệu từ Apple.

Nhiều chính sách được công bố gần đây của Apple được đưa ra để phản hồi các khuyến nghị từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - nơi đưa ra đề nghị Apple nên thay đổi trong chính sách đối với hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật về điều tra và đào tạo.

Chương trình đào tạo mới này được nêu trên trang web của công ty, nơi thảo luận các kế hoạch của Apple về mối quan hệ cải tiến với thực thi pháp luật, bao gồm việc đào tạo tốt hơn về công nghệ và thu thập dữ liệu. Công ty đang làm việc để tạo ra một chương trình đào tạo trực tuyến giúp việc thực thi pháp luật trên toàn thế giới dễ dàng hơn (nhờ vào các hỗ trợ kỹ thuật số từ Apple).

Công ty tin rằng chương trình đào tạo mới này sẽ giúp họ kết nối với các tổ chức thực thi pháp luật nhỏ trên toàn cần. Ý tưởng sử dụng internet để đào tạo có thể so sánh với đào tạo trực tiếp mà Apple đã cung cấp cho các tổ chức thực thi pháp luật lớn hơn. Nhìn chung, công ty tin rằng điều này sẽ giúp Apple đào tạo một số lượng lớn các cơ quan thực thi pháp luật và cán bộ trên toàn cầu. Mục đích là để đảm bảo rằng thông tin và hướng dẫn của Apple có thể được cập nhật để phản ánh cảnh quan dữ liệu thay đổi nhanh chóng.

Liên quan đến khách hàng của công ty, trong thư gửi cho Nhà Trắng, Apple cho biết họ vẫn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Apple không cung cấp chi tiết về cách sáng kiến mới này ảnh hưởng đến khách hàng hiện tại, nhưng hứa hẹn rằng những kế hoạch mới này phù hợp với mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của khách hàng.

Tham khảo: Digitaltrends

Bình luận