Đây là cách thanh toán vé xem phim “cool” và “ngầu”, đầy chất công nghệ

A.D , Theo Trí Thức Trẻ

Bạn có thể khiến mọi người xung quanh phải ngạc nhiên với các thanh toán mới mẻ này đấy.

Đây là cách thanh toán vé xem phim “cool” và “ngầu”, đầy chất công nghệ

NỔI BẬT TRANG CHỦ