Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật

Tuấn Anh , Tuấn Anh  

Các bức tranh vẽ với độ chi tiết và màu sắc giống y như ảnh chụp.

Hội họa luôn là môn nghệ thuật hấp dẫn với mỗi chúng ta, tuy vậy không phải ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ. Vẽ tranh đẹp không chỉ đòi hỏi một tâm hồn bay bổng, khả năng tư duy hình học nhạy bén, mà còn cần tài năng thiên bẩm, mà chúng ta vẫn gọi dân dã là “hoa tay”. Bạn đã từng bao giờ trầm trồ thán phục trước những bức họa đẹp như đời thực chưa? Nếu câu trả lời là chưa thì chắc chắn 34 tác phẩm tranh vẽ dưới đây sẽ khiến bạn phải tròn mắt ngưỡng mộ.
 
Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 1
Denis Peterson: Tác phẩm Off the Track. Chất liệu Urethanes trên nền gỗ.
 
Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 2
Robert Bechtle: Berkeley Pinto (John De Andrea và gia đình bên cạnh chiếc
Bechtles Car). 1976, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 3
Gérard Gasiorowski: “The approach”. 1970, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 4
Don Eddy: Vô đề (Volkswagen). 1971, chất liệu màu acryl trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 5
Malcolm Morley: “Chân dung Esses ở Central Park”. 1969-1970, liquitex trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 6
Tom Blackwell: “Gap Outlet”, Khu mua sắm Waterside Shops, Naples, FL.
2004, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 7
Tjalf Sparnaay: “Supersandwich!!” 2013, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 8
Anthony Brunelli: “Monument Square (Troy)”. 1997, chất liệu dầu trên nền vải lanh

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 9
Peter Maier: “1908 Indian Racer”. 2005
 
Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 10
Allan Gorman: Macho Dream. 2013, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 11
Richard Heisler: “Shinjuku Sunset II” 2010, chất liệu dầu trên nền vải lanh.
 
Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 12
Charles Hartley: “Bahama Surf”. 2012, chất liệu dầu trên nền polyeste

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 13
Chris Jenkinson: Good Morning America. 2008, chất liệu dầu trên nền giấy bồi.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 14
Matteo Mezzetta: Dj #2. 2010, chất liệu dầu trên nền vải

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 15
Jerry Ott: Pretty Picture #1. 2011, chất liệu màu acrylic trên panô.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 16
Hilo Chen: Beach 125. 1996.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 17
Clive Head: 42nd Street, Sunday Morning. 2001, chất liệu dầu trên nền vải lanh

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 18
Ron Kleemann: Red Bull Sitting. 2011, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 19
Richard McLean: Lynne's Brymar Shantytown. 1991, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 20
Bertrand Meniel: Breakfast at the Fairmont. 2009, chất liệu acrylic trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 21
David Parrish: Midway. 2007, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 22
Richard Estes: The Plaza. 1991, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 23
Méhes László: Lukewarm water I. 1970, Acrylic trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 24
John Salt: Blue Mobile Home. 1992-93, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 25
Audrey Flack: Shiva Blue. 1973, chất liệu sơn dầu.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 26
Ben Schonzeit: Hot Peppers. 2011, acrylic trên nền polyeste.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 27
Raphaella Spence: Empire State. 2012, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 28
Robert Gniewek: Rosie's Diner #10. 2011, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 29
Ralph Goings: Miss Albany Diner. 1993, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 30
Luigi Benedicenti: Autunno 2. 2011 , chất liệu màu dầu trên panô.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 31
Sharon Moody: The Amazon Tricks Me. 2012 , chất liệu màu dầu trên panô.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 32
Hubert De Lartigue: Sushi. 2010 , chất liệu acrylic trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 33
Juan Cossio: Fortune's Wheel. 2012, chất liệu màu acrylic trên panô.
 

Tham khảo gizmodo.