Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art

  Long.J - WeBuy,  

  Bằng khả năng của mình, designer Gustavo Viselner đã hình dung lại những bộ phim kinh điển dưới lăng kính pixel-art thú vị, đầy hoài niệm.

  Là một graphic designer, Gustavo Viselner đặc biệt có hứng thú với pixel-art, loại hình nghệ thuật dựa trên cơ sở điểm ảnh.

  Với Gustavo, pixel-art không đơn thuần là công cụ đồ họa cũ kỹ hay chỉ dành riêng cho game. Dù không thật sự nét căng và chi tiết nhưng đây là cách designer này thể hiện tình yêu với văn hóa đại chúng, đặc biệt là những bộ phim kinh điển.

  The Princess Bride

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 1.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 2.

  Back To The Future

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 3.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 4.

  Arrival

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 5.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 6.

  The Lord Of The Rings

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 7.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 8.

  Thor: Ragnarok

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 9.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 10.

  Guardians of The Galaxy

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 11.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 12.

  Grease

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 13.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 14.

  Forrest Gump

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 15.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 16.

  The Big Lebowski

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 17.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 18.

  Beetlejuice

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 19.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 20.

  Neverending Story

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 21.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 22.

  Back To The Future 2

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 23.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 24.

  The Shawshank Redemption

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 25.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 26.

  The Walking Dead

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 27.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 28.

  Rocky

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 29.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 30.

  Avengers: Age of Ultron

  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 31.
  Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 32.
  Tin cùng chuyên mục
  Xem theo ngày

  NỔI BẬT TRANG CHỦ