Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art

Long.J - WeBuy,  

Bằng khả năng của mình, designer Gustavo Viselner đã hình dung lại những bộ phim kinh điển dưới lăng kính pixel-art thú vị, đầy hoài niệm.

Là một graphic designer, Gustavo Viselner đặc biệt có hứng thú với pixel-art, loại hình nghệ thuật dựa trên cơ sở điểm ảnh.

Với Gustavo, pixel-art không đơn thuần là công cụ đồ họa cũ kỹ hay chỉ dành riêng cho game. Dù không thật sự nét căng và chi tiết nhưng đây là cách designer này thể hiện tình yêu với văn hóa đại chúng, đặc biệt là những bộ phim kinh điển.

The Princess Bride

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 1.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 2.

Back To The Future

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 3.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 4.

Arrival

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 5.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 6.

The Lord Of The Rings

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 7.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 8.

Thor: Ragnarok

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 9.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 10.

Guardians of The Galaxy

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 11.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 12.

Grease

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 13.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 14.

Forrest Gump

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 15.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 16.

The Big Lebowski

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 17.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 18.

Beetlejuice

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 19.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 20.

Neverending Story

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 21.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 22.

Back To The Future 2

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 23.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 24.

The Shawshank Redemption

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 25.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 26.

The Walking Dead

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 27.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 28.

Rocky

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 29.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 30.

Avengers: Age of Ultron

Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 31.
Hoài niệm với những bộ phim kinh điển qua lăng kính pixel-art - Ảnh 32.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ