[Video] Không cần thuốc nổ hay búa tạ, công cụ đắc lực này giúp cảnh sát trong các cuộc vây bắt

Tuấn Nghĩa , Theo Trí Thức Trẻ

Bạn không nhìn lầm đâu, họ đang dùng lưỡi cưa để thực thi công vụ.

Cảnh sát xứ Wales vừa đưa vào sử dụng công cụ phá cửa mới trong các cuộc vây bắt. Bạn không nhìn lầm đâu, họ đang dùng lưỡi cưa để thực thi công vụ.

Không cần thuốc nổ hay búa tạ, công cụ đắc lực này đã giúp cảnh sát trong các cuộc vây bắt.

Tham khảo: Businessinsider

Bình luận